Централна регистратура 2 отвори врати (София, ж.к. „Лозенец“, ул.„Златен рог“ 12)

ГенетиЧни изследвания

Изкуството да превърнеш генетичните данни в медицински решения

ДНК и РНК диагностика на заболявания,
определяне на предразположения

Нашите услуги

Пълен спектър от съвременни генетични методи и технологии за анализ на човешки, вирусен и бактериален геном (PCR; RT-PCR; секвениране; хибридизационни техники).

Вижте всички
изследвания и цени

ползите за пациента

Модерни технологии
и съвременни методи

1

Инфекциозен геном

„ГЕНИКА“ е специализирана
в ДНК и РНК диагностика на заболявания с генетична и инфекциозна етиология.

2

Генетично консултиране

Безплатна консултация преди всеки генетичен тест. Интерпретация на получените резултати.

3

Човешки геном

Генетичните тестове могат да определят риска от заболяване, да поставят точна диагноза и да насочат избора на терапия и мониторинга.

4

Клинични изследвания

Тестове за профилактика и в помощ при диагностика и проследяване на лечение.