На централна регуструра 1 (ул. „Ами Буе“ 84)  кръв се взима до 16:00 ч.