Регистратурата в Стара Загора няма да работи с пациенти до 12.12.2022 г.