Регистратурата в Стара Загора няма да работи с пациенти до 9.12.2022 г. (включително)