Лаборатория „ГЕНИКА“ вече извършва и клинични изследвания в София!

„Геника“ с международен сертификат за качество на изследванията за спинална мускулна атрофия

INSTAND удостовери покриване на световните стандартни при извършване на генетичния анализ

„Геника“ успешно премина пореден международен качествен контрол. Лабораторията получи сертификат INSTAND за генетичния анализ за спинална мускулна атрофия (Molecular Genetics 41 - SMN1 (Spinal Muscular Atrophy).

INSTAND e международна организация, оценяваща качеството на лабораторна работа. Сертификатът се издава при покриване на световните стандарти и изисквания за диагностични изследвания.