Регистратурата в Стара Загора няма да работи с пациенти до 12.12.2022 г.

На 23.12.2021 и на 30.12.2021 проби за COVID-19 антитела ще се приемат до 12:00ч.

На 29.12.2021 изследването ще се прави през целия ден в рамките на работното време на регистратурите.

Декември 22, 2021

На 29.12.2021 изследването ще се прави през целия ден в рамките на работното време на регистратурите. Първият работен ден след празниците е 4.01.2022.