От 08.04.24 до 19.04.24 офисът на Лаборатория „ГЕНИКА“ в Стара Загора няма да работи!
На 02.05.24, в гр. София, ще работи само Централна регистратура (ул. Ами Буе 84) с намалено работно време (08:00 до 16:00)!
На 30.04.24 и 02.05.24 няма да се приемат проби за микробиология!
На 18.04.24 и 19.04.24 регистратура „Шейново“ няма да работи!

„ГЕНИКА“ успешно премина пореден международен качествен контрол

Лабораторията със сертификат от EMQN за тестове, извършвани чрез ДНК секвениране по Sanger

„ГЕНИКА“ успешно премина поредния международен качествен контрол за сертифициране на тестовете, извършвани чрез ДНК секвениране по Sanger. Лабораторията получи удостоверение от Европейската мрежа за качество на молекулярната генетика (EMQN), което гарантира високо ниво на предлаганата услуга.

EMQN е базирана във Великобритания организация, която осъществява външен контрол на лабораторната работа. Тя следи за „качеството в геномното тестванечрез установяване, хармонизиране и разпространение на най-добрите практики“.Сертификатът е от съществено значение за всяка лаботория, която се стреми да поддържа и предоставя качествена услуга.