1. Регистратура „НДК“ (ул. „Пенчо Славейков“ 31) няма да работи на 4.12.2034
2. Поради предстоящите празничните дни през декември, на 22.12 и 23.12 проби за МИКРОБИОЛОГИЯ няма да се приемат
3. Регистратурата в Бургас няма да работи на 28.12 и 29.12.2023

„ГЕНИКА“ успешно премина пореден международен качествен контрол

Лабораторията със сертификат от EMQN за тестове, извършвани чрез ДНК секвениране по Sanger

„ГЕНИКА“ успешно премина поредния международен качествен контрол за сертифициране на тестовете, извършвани чрез ДНК секвениране по Sanger. Лабораторията получи удостоверение от Европейската мрежа за качество на молекулярната генетика (EMQN), което гарантира високо ниво на предлаганата услуга.

EMQN е базирана във Великобритания организация, която осъществява външен контрол на лабораторната работа. Тя следи за „качеството в геномното тестванечрез установяване, хармонизиране и разпространение на най-добрите практики“.Сертификатът е от съществено значение за всяка лаботория, която се стреми да поддържа и предоставя качествена услуга.